ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1خدمات درمانیکلینیک تابانتهرانتهرانتهران، شهرک غرب، دادمان، انتهای بلوار درختی، پلاک100حضوری021-22075908جزئیات
2خدمات درمانیمطب دکتر آزدریخراسان شماليشيروانشيروان خيابان امام رضا،روبروي كوچه امام رضا2، پلاك 44حضوری058-36236915جزئیات
3خدمات درمانیمطب دندانپزشکی حسنیمركزيساوهساوه، خیابان امام، كوچه صالحی، ساختمان عطاردیحضوری086-42219571جزئیات
4خدمات درمانیگروه پزشکی الوند طبقزوينقزوينقزوین خیابان فردوسی بالاتر از چهارراه بوعلیحضوری028-33365160جزئیات
5خدمات درمانیپزشکی و پرستاری سها طبتهرانتهرانتهران سهروردی شمالی بالاتر از مطهری نبش کوچه نیکان ساختمان نیکان پلاک 2 واحد 19حضوری021-88399001-7جزئیات
6خدمات درمانیجویان سلامت آرامش آسیامازندرانقائم شهرقائمشهر، محله رینگ داخلی، میدان ولایت، ساختمان ملک خیلیحضوری011-42264569جزئیات
7خدمات درمانیمرکز مشاوره طلیعه مهرتهرانتهرانسعادت آباد سرو غربی بین میدان کتاب و سرو غربی پلاک 104حضوری021-22115108جزئیات
8خدمات درمانیپرتو تابش‌باران ( کلینیک روشنا)تهرانتهرانتهران فلکه دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه خیابان پروین پلاک 15حضوری021-44204726جزئیات
9خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه1)تهرانتهرانتهران میدان ونک خیابان صانعی پلاک 42 واحد 2حضوری021-88887791جزئیات
10خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه2)تهرانتهرانتهران بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان پلاک 100 طبقه اولحضوری021-88999011جزئیات
11خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه3)تهرانتهرانتهران خیابان وحدت اسلامی پایین تر از چهارراه مختاری پلاک 174 طبقه اولحضوری021-55390820جزئیات
12خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه4)تهرانتهرانتهران خیابان کارگر جنوبی نبش خیابان روانمهر پلاک 8 طبقه دوم (کلینیک روانمهر)حضوری021-66975185جزئیات
خدمات درمانی
حضوری
تهران، شهرک غرب، دادمان، انتهای بلوار درختی، پلاک100
021-22075908
خدمات درمانی
حضوری
شيروان خيابان امام رضا،روبروي كوچه امام رضا2، پلاك 44
058-36236915
خدمات درمانی
حضوری
ساوه، خیابان امام، كوچه صالحی، ساختمان عطاردی
086-42219571
خدمات درمانی
حضوری
قزوین خیابان فردوسی بالاتر از چهارراه بوعلی
028-33365160
خدمات درمانی
حضوری
تهران سهروردی شمالی بالاتر از مطهری نبش کوچه نیکان ساختمان نیکان پلاک 2 واحد 19
021-88399001-7
خدمات درمانی
حضوری
قائمشهر، محله رینگ داخلی، میدان ولایت، ساختمان ملک خیلی
011-42264569
خدمات درمانی
حضوری
سعادت آباد سرو غربی بین میدان کتاب و سرو غربی پلاک 104
021-22115108
خدمات درمانی
حضوری
تهران فلکه دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه خیابان پروین پلاک 15
021-44204726
خدمات درمانی
حضوری
تهران میدان ونک خیابان صانعی پلاک 42 واحد 2
021-88887791
خدمات درمانی
حضوری
تهران بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان پلاک 100 طبقه اول
021-88999011
خدمات درمانی
حضوری
تهران خیابان وحدت اسلامی پایین تر از چهارراه مختاری پلاک 174 طبقه اول
021-55390820
خدمات درمانی
حضوری
تهران خیابان کارگر جنوبی نبش خیابان روانمهر پلاک 8 طبقه دوم (کلینیک روانمهر)
021-66975185