ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1خدماتجنرال یدکلرستانخرم آبادلرستان-خرم آباد-کمالوند، شهرک تعمیرکاران خودرو زاگرس ، چهارراه اول جنرال یدکحضوری066-33335086جزئیات
2خدمات آموزشی و فرهنگیطراحی و چاپ پارسیانفارسشيرازخیابان مشکین نام بازار انقلاب سری اول پلاک 203حضوری071-32290378جزئیات
3خدمات آموزشی و فرهنگیمجتمع آموزشی اندیشمند فرداتهرانتهرانخیابان فاطمی غربی، مابین جمال زاده و سیندخت، پلاک 250حضوری021-67419000جزئیات
4خدمات آموزشی و فرهنگیمجتمع آموزشی اندیشمند فردا اینترنتیتهرانتهرانwww.mathhome.irغیر حضوری021-67419000جزئیات
5خدمات درمانیکلینیک تابانتهرانتهرانتهران، شهرک غرب، دادمان، انتهای بلوار درختی، پلاک100حضوری021-22075908جزئیات
6خدمات درمانیپزشکی و پرستاری سها طبتهرانتهرانتهران سهروردی شمالی بالاتر از مطهری نبش کوچه نیکان ساختمان نیکان پلاک 2 واحد 19حضوری021-88399001-7جزئیات
7خدمات درمانیمرکز مشاوره طلیعه مهرتهرانتهرانسعادت آباد سرو غربی بین میدان کتاب و سرو غربی پلاک 104حضوری021-22115108جزئیات
8خدمات درمانیپرتو تابش‌باران ( کلینیک روشنا)تهرانتهرانتهران فلکه دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه خیابان پروین پلاک 15حضوری021-44204726جزئیات
9خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه1)تهرانتهرانتهران میدان ونک خیابان صانعی پلاک 42 واحد 2حضوری021-88887791جزئیات
10خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه2)تهرانتهرانتهران بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان پلاک 100 طبقه اولحضوری021-88999011جزئیات
11خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه3)تهرانتهرانتهران خیابان وحدت اسلامی پایین تر از چهارراه مختاری پلاک 174 طبقه اولحضوری021-55390820جزئیات
12خدمات درمانیدندانکده سلامت عصر جدید (شعبه4)تهرانتهرانتهران خیابان کارگر جنوبی نبش خیابان روانمهر پلاک 8 طبقه دوم (کلینیک روانمهر)حضوری021-66975185جزئیات
خدمات
حضوری
لرستان-خرم آباد-کمالوند، شهرک تعمیرکاران خودرو زاگرس ، چهارراه اول جنرال یدک
066-33335086
خدمات آموزشی و فرهنگی
حضوری
خیابان مشکین نام بازار انقلاب سری اول پلاک 203
071-32290378
خدمات آموزشی و فرهنگی
حضوری
خیابان فاطمی غربی، مابین جمال زاده و سیندخت، پلاک 250
021-67419000
خدمات آموزشی و فرهنگی
غیر حضوری
www.mathhome.ir
021-67419000
خدمات درمانی
حضوری
تهران، شهرک غرب، دادمان، انتهای بلوار درختی، پلاک100
021-22075908
خدمات درمانی
حضوری
تهران سهروردی شمالی بالاتر از مطهری نبش کوچه نیکان ساختمان نیکان پلاک 2 واحد 19
021-88399001-7
خدمات درمانی
حضوری
سعادت آباد سرو غربی بین میدان کتاب و سرو غربی پلاک 104
021-22115108
خدمات درمانی
حضوری
تهران فلکه دوم صادقیه بلوار شهدای صادقیه خیابان پروین پلاک 15
021-44204726
خدمات درمانی
حضوری
تهران میدان ونک خیابان صانعی پلاک 42 واحد 2
021-88887791
خدمات درمانی
حضوری
تهران بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان پلاک 100 طبقه اول
021-88999011
خدمات درمانی
حضوری
تهران خیابان وحدت اسلامی پایین تر از چهارراه مختاری پلاک 174 طبقه اول
021-55390820
خدمات درمانی
حضوری
تهران خیابان کارگر جنوبی نبش خیابان روانمهر پلاک 8 طبقه دوم (کلینیک روانمهر)
021-66975185