ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1خدمات گردشگریآراز گشت ایرانیاناصفهاناصفهاناصفهان، خیابان نیکبخت غربی، مجتمع اداری نیک بخت، طبقه 6 ، واحد 313حضوری031-32502623جزئیات
2خدمات آموزشی و فرهنگیطراحی و چاپ پارسیانفارسشيرازخیابان مشکین نام بازار انقلاب سری اول پلاک 203حضوری071-32290378جزئیات
3خدمات گردشگریآسیا پرواز مشرق زمینخراسان جنوبيبيرجندبیرجند، حاشیه بلوار صیاد شیرازیحضوری056-32233090جزئیات
4خدمات گردشگریاعلا تور شعبه 1خوزستانآبادانآبادان خیابان منتظری جنب بانک رفاه پلاک 109حضوری061-53223072جزئیات
5خدمات درمانیکلینیک تابانتهرانتهرانتهران، شهرک غرب، دادمان، انتهای بلوار درختی، پلاک100حضوری021-22075908جزئیات
6خدمات گردشگریآوای بورالانتهرانتهرانتهران، بلوار میرداماد، خیابان حصاری، مرکز تجاری راز، طبقه اول واحد 7 و طبقه سوم واحد 26حضوری021-75284جزئیات
7خدمات درمانیمطب دکتر آزدریخراسان شماليشيروانشيروان خيابان امام رضا،روبروي كوچه امام رضا2، پلاك 44حضوری058-36236915جزئیات
8خدمات گردشگریایدو پرواز ایرانیانزنجانزنجانزنجان سعدی شمالی پایین تر از خیابان بهار ابتدای کوچه شهید دست نشان پلاک 5حضوری024-33478660جزئیات
9خدمات درمانیمطب دندانپزشکی حسنیمركزيساوهساوه، خیابان امام، كوچه صالحی، ساختمان عطاردیحضوری086-42219571جزئیات
10خدمات درمانیگروه پزشکی الوند طبقزوينقزوينقزوین خیابان فردوسی بالاتر از چهارراه بوعلیحضوری028-33365160جزئیات
11خدمات گردشگریپروان گشتقزوينقزوينبعد از ميدان عارف، روبروی كوچه نظرپورحضوری028-33334912جزئیات
12خدمات درمانیپزشکی و پرستاری سها طبتهرانتهرانتهران سهروردی شمالی بالاتر از مطهری نبش کوچه نیکان ساختمان نیکان پلاک 2 واحد 19حضوری021-88399001-7جزئیات
خدمات گردشگری
حضوری
اصفهان، خیابان نیکبخت غربی، مجتمع اداری نیک بخت، طبقه 6 ، واحد 313
031-32502623
خدمات آموزشی و فرهنگی
حضوری
خیابان مشکین نام بازار انقلاب سری اول پلاک 203
071-32290378
خدمات گردشگری
حضوری
بیرجند، حاشیه بلوار صیاد شیرازی
056-32233090
خدمات گردشگری
حضوری
آبادان خیابان منتظری جنب بانک رفاه پلاک 109
061-53223072
خدمات درمانی
حضوری
تهران، شهرک غرب، دادمان، انتهای بلوار درختی، پلاک100
021-22075908
خدمات گردشگری
حضوری
تهران، بلوار میرداماد، خیابان حصاری، مرکز تجاری راز، طبقه اول واحد 7 و طبقه سوم واحد 26
021-75284
خدمات درمانی
حضوری
شيروان خيابان امام رضا،روبروي كوچه امام رضا2، پلاك 44
058-36236915
خدمات گردشگری
حضوری
زنجان سعدی شمالی پایین تر از خیابان بهار ابتدای کوچه شهید دست نشان پلاک 5
024-33478660
خدمات درمانی
حضوری
ساوه، خیابان امام، كوچه صالحی، ساختمان عطاردی
086-42219571
خدمات درمانی
حضوری
قزوین خیابان فردوسی بالاتر از چهارراه بوعلی
028-33365160
خدمات گردشگری
حضوری
بعد از ميدان عارف، روبروی كوچه نظرپور
028-33334912
خدمات درمانی
حضوری
تهران سهروردی شمالی بالاتر از مطهری نبش کوچه نیکان ساختمان نیکان پلاک 2 واحد 19
021-88399001-7