ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1دیجیتالتاج موبایلخراسان جنوبيبشرويهبشرویه خیابان ملاعبداله بشروی جنب پاساژ المهدیحضوری056-32767296جزئیات
2دیجیتالزمان رایانهخراسان جنوبيبيرجندبیرجند خوسف بلوار شهید بهشتی پلاک 26حضوری056-32074143جزئیات
3دیجیتالفروشگاه سیب سفیدخراسان جنوبيبيرجندبیرجند، خیابان معلم 50حضوری056-32231516جزئیات
4دیجیتالالبرز کامپیوترتهرانتهرانانقلاب خیابان ولیعصر بازار رضا طبقه سومحضوری021-66961874جزئیات
5دیجیتالفروشگاه مه تلخراسان جنوبيبيرجندبیرجند میدان شهدا ابتدای خیابان شهید منتظری جنب محبانحضوری056-32234339جزئیات
6دیجیتالموبایل افراگيلانبندرانزليبندرانزلی میدان امام خمینی ابتدای مطهریحضوری013-44553739جزئیات
7دیجیتالموبایل درنا ( اپل استور)گيلانبندرانزليبندر انزلی خیابان مطهری پاساژ درنا موبايل درناحضوری013-44549711جزئیات
8دیجیتالموبایل ربانیاصفهاننجف آبادخیابان فردوسی مرکزی،نبش چهارراه پلیس،فروشگاه ربانیحضوری031-42627343-5جزئیات
9دیجیتالکامپیوتر ایلیاخراسان جنوبيبيرجندبیرجند خیابان معلم بین معلم 6 و 8حضوری056-32233334جزئیات
10دیجیتالتورانیانمركزياراكاراک، خیابان دانشگاه، ابتدای خیابان آیت الله غفاریحضوری086-33268564جزئیات
11دیجیتالرایان کپی شمالمازندرانساريساری بلوار آزادی روبروی پارک آفتابحضوری011-33366820جزئیات
12دیجیتالسبز رایانهخراسان جنوبيبيرجندبیرجند، خیابان فردوسی، پلاک11حضوری065-32457075جزئیات
دیجیتال
حضوری
بشرویه خیابان ملاعبداله بشروی جنب پاساژ المهدی
056-32767296
دیجیتال
حضوری
بیرجند خوسف بلوار شهید بهشتی پلاک 26
056-32074143
دیجیتال
حضوری
بیرجند، خیابان معلم 50
056-32231516
دیجیتال
حضوری
انقلاب خیابان ولیعصر بازار رضا طبقه سوم
021-66961874
دیجیتال
حضوری
بیرجند میدان شهدا ابتدای خیابان شهید منتظری جنب محبان
056-32234339
دیجیتال
حضوری
بندرانزلی میدان امام خمینی ابتدای مطهری
013-44553739
دیجیتال
حضوری
بندر انزلی خیابان مطهری پاساژ درنا موبايل درنا
013-44549711
دیجیتال
حضوری
خیابان فردوسی مرکزی،نبش چهارراه پلیس،فروشگاه ربانی
031-42627343-5
دیجیتال
حضوری
بیرجند خیابان معلم بین معلم 6 و 8
056-32233334
دیجیتال
حضوری
اراک، خیابان دانشگاه، ابتدای خیابان آیت الله غفاری
086-33268564
دیجیتال
حضوری
ساری بلوار آزادی روبروی پارک آفتاب
011-33366820
دیجیتال
حضوری
بیرجند، خیابان فردوسی، پلاک11
065-32457075