ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1دیجیتالپارسا سیستم اسپروز شعبه 1كهگيلويه وبويراحمدياسوجکهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار امام خمینی، جنب بنیاد 15 خرداد، مجتمع آسمان، طبقه 2 واحد4حضوری074-33230250جزئیات
2دیجیتالتاج موبایلخراسان جنوبيبشرويهبشرویه خیابان ملاعبداله بشروی جنب پاساژ المهدیحضوری056-32767296جزئیات
3دیجیتالزمان رایانهخراسان جنوبيبيرجندبیرجند خوسف بلوار شهید بهشتی پلاک 26حضوری056-32074143جزئیات
4دیجیتالفروشگاه سیب سفیدخراسان جنوبيبيرجندبیرجند، خیابان معلم 50حضوری056-32231516جزئیات
5دیجیتالالبرز کامپیوترتهرانتهرانانقلاب خیابان ولیعصر بازار رضا طبقه سومحضوری021-66961874جزئیات
6دیجیتالفروشگاه مه تلخراسان جنوبيبيرجندبیرجند میدان شهدا ابتدای خیابان شهید منتظری جنب محبانحضوری056-32234339جزئیات
7دیجیتالموبایل افراگيلانبندرانزليبندرانزلی میدان امام خمینی ابتدای مطهریحضوری013-44553739جزئیات
8دیجیتالموبایل درنا ( اپل استور)گيلانبندرانزليبندر انزلی خیابان مطهری پاساژ درنا موبايل درناحضوری013-44549711جزئیات
9دیجیتالموبایل ربانیاصفهاننجف آبادخیابان فردوسی مرکزی،نبش چهارراه پلیس،فروشگاه ربانیحضوری031-42627343-5جزئیات
10دیجیتالکامپیوتر ایلیاخراسان جنوبيبيرجندبیرجند خیابان معلم بین معلم 6 و 8حضوری056-32233334جزئیات
11دیجیتالتورانیانمركزياراكاراک، خیابان دانشگاه، ابتدای خیابان آیت الله غفاریحضوری086-33268564جزئیات
12دیجیتالرایان کپی شمالمازندرانساريساری بلوار آزادی روبروی پارک آفتابحضوری011-33366820جزئیات
دیجیتال
حضوری
کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار امام خمینی، جنب بنیاد 15 خرداد، مجتمع آسمان، طبقه 2 واحد4
074-33230250
دیجیتال
حضوری
بشرویه خیابان ملاعبداله بشروی جنب پاساژ المهدی
056-32767296
دیجیتال
حضوری
بیرجند خوسف بلوار شهید بهشتی پلاک 26
056-32074143
دیجیتال
حضوری
بیرجند، خیابان معلم 50
056-32231516
دیجیتال
حضوری
انقلاب خیابان ولیعصر بازار رضا طبقه سوم
021-66961874
دیجیتال
حضوری
بیرجند میدان شهدا ابتدای خیابان شهید منتظری جنب محبان
056-32234339
دیجیتال
حضوری
بندرانزلی میدان امام خمینی ابتدای مطهری
013-44553739
دیجیتال
حضوری
بندر انزلی خیابان مطهری پاساژ درنا موبايل درنا
013-44549711
دیجیتال
حضوری
خیابان فردوسی مرکزی،نبش چهارراه پلیس،فروشگاه ربانی
031-42627343-5
دیجیتال
حضوری
بیرجند خیابان معلم بین معلم 6 و 8
056-32233334
دیجیتال
حضوری
اراک، خیابان دانشگاه، ابتدای خیابان آیت الله غفاری
086-33268564
دیجیتال
حضوری
ساری بلوار آزادی روبروی پارک آفتاب
011-33366820