ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1دیجیتالآسیاتلخراسان رضويكاشمرخراسان رضوی، کاشمر، خیابان امام، نبش چهارراه بهبودیحضوری051-55245445جزئیات
2دیجیتالانفورماتیک ایرانخراسان شماليبجنوردطالقانی شرقی ما بين چهارراه 17شهريور و بلوار روبروی هلشتاينحضوری058-32256789جزئیات
3دیجیتالاورژانس موبایلگيلانلاهيجانلاهيجان، خيابان انقلاب، كوچه شعربافانحضوری013-42221775جزئیات
4دیجیتالپارسا سیستم اسپروز شعبه 1كهگيلويه وبويراحمدياسوجکهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار امام خمینی، جنب بنیاد 15 خرداد، مجتمع آسمان، طبقه 2 واحد4حضوری074-33230250جزئیات
5دیجیتالتاج موبایلخراسان جنوبيبشرويهبشرویه خیابان ملاعبداله بشروی جنب پاساژ المهدیحضوری056-32767296جزئیات
6دیجیتالزمان رایانهخراسان جنوبيبيرجندبیرجند خوسف بلوار شهید بهشتی پلاک 26حضوری056-32074143جزئیات
7دیجیتالفروشگاه سیب سفیدخراسان جنوبيبيرجندبیرجند، خیابان معلم 50حضوری056-32231516جزئیات
8دیجیتالالبرز کامپیوترتهرانتهرانانقلاب خیابان ولیعصر بازار رضا طبقه سومحضوری021-66961874جزئیات
9دیجیتالکامپیوتر ایران زمینتهرانتهرانتقاطع خیابان انقلاب و ولیعصر(عج) بازار کامپیوتر رضا طبقه همکف شماره 16حضوری021-66971105-9جزئیات
10دیجیتالکامپیوتر خواجواصفهاناصفهانخیابان هشت بهشت شرقی مجتمع تجاری بهشت طبقه زيرين كنارپرده فروشیحضوری031-32681497جزئیات
11دیجیتالفروشگاه مه تلخراسان جنوبيبيرجندبیرجند میدان شهدا ابتدای خیابان شهید منتظری جنب محبانحضوری056-32234339جزئیات
12دیجیتالموبایل افراگيلانبندرانزليبندرانزلی میدان امام خمینی ابتدای مطهریحضوری013-44553739جزئیات
دیجیتال
حضوری
خراسان رضوی، کاشمر، خیابان امام، نبش چهارراه بهبودی
051-55245445
دیجیتال
حضوری
طالقانی شرقی ما بين چهارراه 17شهريور و بلوار روبروی هلشتاين
058-32256789
دیجیتال
حضوری
لاهيجان، خيابان انقلاب، كوچه شعربافان
013-42221775
دیجیتال
حضوری
کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج، بلوار امام خمینی، جنب بنیاد 15 خرداد، مجتمع آسمان، طبقه 2 واحد4
074-33230250
دیجیتال
حضوری
بشرویه خیابان ملاعبداله بشروی جنب پاساژ المهدی
056-32767296
دیجیتال
حضوری
بیرجند خوسف بلوار شهید بهشتی پلاک 26
056-32074143
دیجیتال
حضوری
بیرجند، خیابان معلم 50
056-32231516
دیجیتال
حضوری
انقلاب خیابان ولیعصر بازار رضا طبقه سوم
021-66961874
دیجیتال
حضوری
تقاطع خیابان انقلاب و ولیعصر(عج) بازار کامپیوتر رضا طبقه همکف شماره 16
021-66971105-9
دیجیتال
حضوری
خیابان هشت بهشت شرقی مجتمع تجاری بهشت طبقه زيرين كنارپرده فروشی
031-32681497
دیجیتال
حضوری
بیرجند میدان شهدا ابتدای خیابان شهید منتظری جنب محبان
056-32234339
دیجیتال
حضوری
بندرانزلی میدان امام خمینی ابتدای مطهری
013-44553739