ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1پذیرندگان حامی کارتآژانس هواپیمایی حقاگشت شیرازفارسشيرازابتدای بلوار چمران ،جنب پمپ بنزین ابیوردیحضوری07136277444جزئیات
2پذیرندگان حامی کارتخدمات گردشگری و مسافرتی مهر آسمان گشتتهرانتهرانخیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر، نرسیده به پل کالج، پلاک 992حضوری02166700740جزئیات
3پذیرندگان حامی کارتخدمات گردشگری و مسافرتی مهر آسمان گشتتهرانتهرانwww.mehrasemangasht.comغیر حضوری02166700740جزئیات
4پذیرندگان حامی کارتگلفام سفرتهرانتهرانمیرداماد ،پلاک 482 ،ساختمان میراماد، واحد 4 شرقیحضوری021-42142جزئیات
5پذیرندگان حامی کارتآراد گشت آسمانتهرانتهرانتهرانسر،بلوار اصلی، نبش خیابان ششم، ساختمان اداری آرین، پلاک 177 ،طبقه اول سمت راستحضوری02144501234جزئیات
6پذیرندگان حامی کارتخدمات هوایی گردشگری ایران مرکزتهرانتهرانخیابان جمهوری، نبش خیابان 12 فروردین، پلاک 1045حضوری02166971616جزئیات
7پذیرندگان حامی کارتنقش لوتوس پارسیانكرمانكرمانبلوار جمهوری اسلامی-برج اول - طبقه 6 - واحد 9حضوری03432658293جزئیات
8پذیرندگان حامی کارتنقش لوتوس پارسیانكرمانكرمانwww.persianlotusco.comغیر حضوری03432658293جزئیات
9پذیرندگان حامی کارتمعین گردشگری ملتتهرانتهرانخیابان پاسداران، نبش گلستان ششم، پلاک 423حضوری02157841جزئیات
10پذیرندگان حامی کارتمعین گردشگری ملتتهرانتهرانwww.mellattravel.comغیر حضوری02157841جزئیات
11پذیرندگان حامی کارتالیما گشت پاسارگادتهرانتهرانسهروردی شمالی،قبل از تقاطع بهشتی، برج زیبا، پلاک 455، طبقه اولحضوری02142907جزئیات
12پذیرندگان حامی کارتالیما گشت پاسارگادتهرانتهرانwww.elimagasht.comغیر حضوری02142907جزئیات
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
ابتدای بلوار چمران ،جنب پمپ بنزین ابیوردی
07136277444
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر، نرسیده به پل کالج، پلاک 992
02166700740
پذیرندگان حامی کارت
غیر حضوری
www.mehrasemangasht.com
02166700740
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
میرداماد ،پلاک 482 ،ساختمان میراماد، واحد 4 شرقی
021-42142
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
تهرانسر،بلوار اصلی، نبش خیابان ششم، ساختمان اداری آرین، پلاک 177 ،طبقه اول سمت راست
02144501234
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
خیابان جمهوری، نبش خیابان 12 فروردین، پلاک 1045
02166971616
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
بلوار جمهوری اسلامی-برج اول - طبقه 6 - واحد 9
03432658293
پذیرندگان حامی کارت
غیر حضوری
www.persianlotusco.com
03432658293
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
خیابان پاسداران، نبش گلستان ششم، پلاک 423
02157841
پذیرندگان حامی کارت
غیر حضوری
www.mellattravel.com
02157841
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
سهروردی شمالی،قبل از تقاطع بهشتی، برج زیبا، پلاک 455، طبقه اول
02142907
پذیرندگان حامی کارت
غیر حضوری
www.elimagasht.com
02142907