ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1متفرقهفروشگاه چند منظوره طنین بهار البرزالبرزنا مشخصکرج، خیابان مظاهری، کوچه شهید اوجانی، خیابان فاطمیه، پلاک 45، طبقه چهارم، واحد 6حضوری026-32404428جزئیات
2متفرقهفروشگاه زنجیره ای تعاونی فرهنگیان جویبارمازندرانجويبارجویبار خیابان امام خمینی جنب اداره آموزش و پرورشحضوری011-42543041جزئیات
3متفرقهلوازم خودرو روغن لاستیک نوآوران زنجانزنجاننا مشخصهنرستان خیابان خرمشهر روبروی بانک مهر ایران باسکول قدیم روبروی کارواش ایرانیان پلاک 288حضوری024-33452187جزئیات
4متفرقهلوازم کشاورزی آسیاخراسان رضويمشهدمشهد خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو سابق) جنب پمپ بنزینحضوری051-32224445جزئیات
5متفرقهمصالح ساختمانی برادران احمدیكردستانسنندجکردستان سنندج شهرک صنعتی شماره یک بالاتر از سیلو نبش خیابان تعاونحضوری087-33384695جزئیات
6متفرقهمصالح ساختمانی پاسارگادكرمانبردسيربردسیر، خ معلم، روبروی ثبت اسنادحضوری034-33528866جزئیات
7متفرقهمصالح ساختمانی نعمتیمازندرانبابلسربابلسر، بهنمیر، کیلومتر 2 جاده کیا کلاحضوری011-35757050جزئیات
8متفرقهموتور سیکلت پارس سیکلتگيلانلنگرودلنگرود، روبروی شهرداریحضوری013-42524828جزئیات
9متفرقهجهان سیکلت شرقسيستان وبلوچستانزابلخیابان پادگان، مطهری 25حضوری054-32243893جزئیات
10متفرقهتعاونی مصرف کارکنان مخابرات گیلانگيلانرشترشت، شهرداری، روبروی اداره گذرنامهحضوری013-33231079جزئیات
11متفرقهکالای خواب آرامیسمازندراننوشهرمازندران، نوشهر، میدان آزادی،خیابان 15 خرداد،نیش پاساژ قزوینی(علی خانی)حضوری011-52359625جزئیات
12متفرقهکالای خواب و تشک میترااصفهاناصفهانشريف شرقی- جنب كوچه 65حضوری031-33329895جزئیات
متفرقه
حضوری
کرج، خیابان مظاهری، کوچه شهید اوجانی، خیابان فاطمیه، پلاک 45، طبقه چهارم، واحد 6
026-32404428
متفرقه
حضوری
جویبار خیابان امام خمینی جنب اداره آموزش و پرورش
011-42543041
متفرقه
حضوری
هنرستان خیابان خرمشهر روبروی بانک مهر ایران باسکول قدیم روبروی کارواش ایرانیان پلاک 288
024-33452187
متفرقه
حضوری
مشهد خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو سابق) جنب پمپ بنزین
051-32224445
متفرقه
حضوری
کردستان سنندج شهرک صنعتی شماره یک بالاتر از سیلو نبش خیابان تعاون
087-33384695
متفرقه
حضوری
بردسیر، خ معلم، روبروی ثبت اسناد
034-33528866
متفرقه
حضوری
بابلسر، بهنمیر، کیلومتر 2 جاده کیا کلا
011-35757050
متفرقه
حضوری
لنگرود، روبروی شهرداری
013-42524828
متفرقه
حضوری
خیابان پادگان، مطهری 25
054-32243893
متفرقه
حضوری
رشت، شهرداری، روبروی اداره گذرنامه
013-33231079
متفرقه
حضوری
مازندران، نوشهر، میدان آزادی،خیابان 15 خرداد،نیش پاساژ قزوینی(علی خانی)
011-52359625
متفرقه
حضوری
شريف شرقی- جنب كوچه 65
031-33329895