ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1متفرقهفروشگاه اینترنتی بورسیکاتهرانتهرانwww.boorsika.comغیر حضوری021-88998309جزئیات
2متفرقهفروشگاه چند منظوره طنین بهار البرزالبرزنا مشخصکرج، خیابان مظاهری، کوچه شهید اوجانی، خیابان فاطمیه، پلاک 45، طبقه چهارم، واحد 6حضوری026-32404428جزئیات
3متفرقهفروشگاه زنجیره ای تعاونی صدا و سیما ( تبلیغاتی 1442 انعکاس)سيستان وبلوچستانزاهدانزاهدان خیابان دانشگاه ساختمان صدا و سیماحضوری054-33413525جزئیات
4متفرقهفروشگاه زنجیره ای تعاونی فرهنگیان جویبارمازندرانجويبارجویبار خیابان امام خمینی جنب اداره آموزش و پرورشحضوری011-42543041جزئیات
5متفرقهتعاونی مصرف فرهنگیان قم شعبه انقلابقمقمقم خیابان انقلاب نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43حضوری025-371158جزئیات
6متفرقهفروشگاه بزرگ مجتمع تجاری حسینیكرمانكرمانکرمان خیابان امام حدفاصل چهارراه امام و مادر روبروی کوچه 23حضوری034-33324424جزئیات
7متفرقهلوازم خودرو روغن لاستیک نوآوران زنجانزنجاننا مشخصهنرستان خیابان خرمشهر روبروی بانک مهر ایران باسکول قدیم روبروی کارواش ایرانیان پلاک 288حضوری024-33452187جزئیات
8متفرقهلوازم کشاورزی آسیاخراسان رضويمشهدمشهد خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو سابق) جنب پمپ بنزینحضوری051-32224445جزئیات
9متفرقهمصالح ساختمانی برادران احمدیكردستانسنندجکردستان سنندج شهرک صنعتی شماره یک بالاتر از سیلو نبش خیابان تعاونحضوری087-33384695جزئیات
10متفرقهمصالح ساختمانی شوفاژ کاران بیرجندخراسان جنوبينا مشخصبیرجند، خیابان پانزده خرداد، پلاک 134حضوری056-32424841جزئیات
11متفرقهمصالح ساختمانی پاسارگادكرمانبردسيربردسیر، خ معلم، روبروی ثبت اسنادحضوری034-33528866جزئیات
12متفرقهمصالح ساختمانی نعمتیمازندرانبابلسربابلسر، بهنمیر، کیلومتر 2 جاده کیا کلاحضوری011-35757050جزئیات
متفرقه
غیر حضوری
www.boorsika.com
021-88998309
متفرقه
حضوری
کرج، خیابان مظاهری، کوچه شهید اوجانی، خیابان فاطمیه، پلاک 45، طبقه چهارم، واحد 6
026-32404428
متفرقه
حضوری
زاهدان خیابان دانشگاه ساختمان صدا و سیما
054-33413525
متفرقه
حضوری
جویبار خیابان امام خمینی جنب اداره آموزش و پرورش
011-42543041
متفرقه
حضوری
قم خیابان انقلاب نرسیده به گلزار شهدا روبروی کوچه 43
025-371158
متفرقه
حضوری
کرمان خیابان امام حدفاصل چهارراه امام و مادر روبروی کوچه 23
034-33324424
متفرقه
حضوری
هنرستان خیابان خرمشهر روبروی بانک مهر ایران باسکول قدیم روبروی کارواش ایرانیان پلاک 288
024-33452187
متفرقه
حضوری
مشهد خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو سابق) جنب پمپ بنزین
051-32224445
متفرقه
حضوری
کردستان سنندج شهرک صنعتی شماره یک بالاتر از سیلو نبش خیابان تعاون
087-33384695
متفرقه
حضوری
بیرجند، خیابان پانزده خرداد، پلاک 134
056-32424841
متفرقه
حضوری
بردسیر، خ معلم، روبروی ثبت اسناد
034-33528866
متفرقه
حضوری
بابلسر، بهنمیر، کیلومتر 2 جاده کیا کلا
011-35757050