ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1متفرقهفروشگاه اینترنتی شانی کالاتهرانتهرانwww.shanikala.comغیر حضوری021-44495886جزئیات
2متفرقهفروشگاه چند منظوره نیکو گستر شلمچهتهرانپاكدشتجاده خاوران پاکدشت بلوار امام رضا پلاک 720 واحد 17حضوری021-36442914جزئیات
3متفرقهفروشگاه چند منظوره یاس نوین سوادکوهمازندراننا مشخصسوادکوه، زیرآب، خیابان ورزش، کوچه شهید ذوالفقاری، جنب بانک قوامینحضوری011-42453620جزئیات
4متفرقهتاسیسات ساختمانی سپنتامركزياراكاراک، خیابان قائم مقام ، قبل از مسجد کله ایها، جنب بانک مهرحضوری086-34451664جزئیات
5متفرقهشرکت آسانسور ایده پردازان بهیادمركزياراكاراک، کوی اندیشه، بلوک 18 واحد 20حضوری086-34778549جزئیات
6متفرقهروشنایی کوشافردخراسان جنوبيبيرجندبیرجند خیابان ارتش ضلع شرقی بلوار شهید صیاد شیرازیحضوری056-32229659جزئیات
7متفرقهفراورده های کنجدی بهپارسيزديزدیزد، کیلومتر 35 اردکان، شهرک صنعتی عقدا، بلوار اصلی، روبروی کارخانه دام و طیورحضوری9132548445جزئیات
8متفرقهتصفیه آب به آب نامسمنانگرمسارگرمسار خیابان سلمان فارسی روبروی کوچه گلناز طبقه همکف واحد 1حضوری09122455049جزئیات
9متفرقهگروه صنعتی فولاد جویبارانمازندرانجويبارجویبار، شهرک صنعتی کوهی خیل،خیابان نیلوفر قطعه F11حضوری011-42561471جزئیات
10متفرقهشركت بازرگاني بازرتيرمازندرانساريساری خیابان شهابی ساختمان بهار نارنجحضوری011-44405266جزئیات
11متفرقهپیشتاز موتور توسخراسان جنوبيطبس مسيناطبس، منابع طبیعی، بلوار مهندس شکیبی، بن بست رسول ربانیان، طبقه همکفحضوری056-32829447جزئیات
12متفرقهمصالح ساختمانی آدینهمازندرانساريساری بلوار طالقانی خیابان باغ سنگحضوری011-33258549جزئیات
متفرقه
غیر حضوری
www.shanikala.com
021-44495886
متفرقه
حضوری
جاده خاوران پاکدشت بلوار امام رضا پلاک 720 واحد 17
021-36442914
متفرقه
حضوری
سوادکوه، زیرآب، خیابان ورزش، کوچه شهید ذوالفقاری، جنب بانک قوامین
011-42453620
متفرقه
حضوری
اراک، خیابان قائم مقام ، قبل از مسجد کله ایها، جنب بانک مهر
086-34451664
متفرقه
حضوری
اراک، کوی اندیشه، بلوک 18 واحد 20
086-34778549
متفرقه
حضوری
بیرجند خیابان ارتش ضلع شرقی بلوار شهید صیاد شیرازی
056-32229659
متفرقه
حضوری
یزد، کیلومتر 35 اردکان، شهرک صنعتی عقدا، بلوار اصلی، روبروی کارخانه دام و طیور
9132548445
متفرقه
حضوری
گرمسار خیابان سلمان فارسی روبروی کوچه گلناز طبقه همکف واحد 1
09122455049
متفرقه
حضوری
جویبار، شهرک صنعتی کوهی خیل،خیابان نیلوفر قطعه F11
011-42561471
متفرقه
حضوری
ساری خیابان شهابی ساختمان بهار نارنج
011-44405266
متفرقه
حضوری
طبس، منابع طبیعی، بلوار مهندس شکیبی، بن بست رسول ربانیان، طبقه همکف
056-32829447
متفرقه
حضوری
ساری بلوار طالقانی خیابان باغ سنگ
011-33258549