ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1متفرقهفروشگاه قاصدک کالا شعبه منتظریفارسآبادهآباده، میدان منتظری، جنب بانک صادرات ، شرکت افرا برنامه فرزانگانحضوری071-44332646جزئیات
2متفرقهفروشگاه قاصدک کالا شعبه تهرانتهرانتهرانخیابان مطهری، نرسیده به شریعتی، نبش کوچه شیوا، ساختمان پزشکان، شماره 15 ، واحد5حضوری021-91035812جزئیات
3متفرقهفروشگاه موتور و دوچرخه نوریكردستانديواندرهکردستان-دیواندره-خیابان 16 متری فروشگاه موتورسیکلت نوریحضوری08738725089جزئیات
4متفرقهفروشگاه اینترنتی کارن استوراردبيلاردبيلwww.karen-store.irغیر حضوری04533232300جزئیات
5متفرقهفروشگاه موتورسیکلت نیرو محرکهمركزياراكخیابان مشهد، نرسیده به پمپ بنزینحضوری086-3445225جزئیات
6متفرقهصنایع فلزی مدرنايلامدهلرانخیابان معلم_ جنب میدان فردوسیحضوری08433721472جزئیات
7متفرقهمهرزاد صنعت امن جنوبكرمانكرمانخیابان امام، کوچه 14داخل کوچه سمت چپحضوری03432238847جزئیات
8متفرقهفروشگاه اسباب بازی و ماشین شارژی بن پریايلامدهلراندهلران، خیابان امام خمینی، جنب مسجد جامعحضوری084-33721667جزئیات
9متفرقهفروشگاه نوین خانهآذربايجان شرقيشبسترمیدان نماز- خیابان گلشن راز جنوبی جنب رستوران بهارحضوری041-42420435جزئیات
متفرقه
حضوری
آباده، میدان منتظری، جنب بانک صادرات ، شرکت افرا برنامه فرزانگان
071-44332646
متفرقه
حضوری
خیابان مطهری، نرسیده به شریعتی، نبش کوچه شیوا، ساختمان پزشکان، شماره 15 ، واحد5
021-91035812
متفرقه
حضوری
کردستان-دیواندره-خیابان 16 متری فروشگاه موتورسیکلت نوری
08738725089
متفرقه
غیر حضوری
www.karen-store.ir
04533232300
متفرقه
حضوری
خیابان مشهد، نرسیده به پمپ بنزین
086-3445225
متفرقه
حضوری
خیابان معلم_ جنب میدان فردوسی
08433721472
متفرقه
حضوری
خیابان امام، کوچه 14داخل کوچه سمت چپ
03432238847
متفرقه
حضوری
دهلران، خیابان امام خمینی، جنب مسجد جامع
084-33721667
متفرقه
حضوری
میدان نماز- خیابان گلشن راز جنوبی جنب رستوران بهار
041-42420435