ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1متفرقهفروشگاه زنجیره ای تعاونی فرهنگیان جویبارمازندرانجويبارجویبار خیابان امام خمینی جنب اداره آموزش و پرورشحضوری011-42543041جزئیات
2متفرقهلوازم خودرو روغن لاستیک نوآوران زنجانزنجاننا مشخصهنرستان خیابان خرمشهر روبروی بانک مهر ایران باسکول قدیم روبروی کارواش ایرانیان پلاک 288حضوری024-33452187جزئیات
3متفرقهلوازم کشاورزی آسیاخراسان رضويمشهدمشهد خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو سابق) جنب پمپ بنزینحضوری051-32224445جزئیات
4متفرقهمصالح ساختمانی شوفاژ کاران بیرجندخراسان جنوبينا مشخصبیرجند، خیابان پانزده خرداد، پلاک 134حضوری056-32424841جزئیات
5متفرقهمصالح ساختمانی پاسارگادكرمانبردسيربردسیر، خ معلم، روبروی ثبت اسنادحضوری034-33528866جزئیات
6متفرقهمصالح ساختمانی نعمتیمازندرانبابلسربابلسر، بهنمیر، کیلومتر 2 جاده کیا کلاحضوری011-35757050جزئیات
7متفرقهموتور سیکلت پارس سیکلتگيلانلنگرودلنگرود، روبروی شهرداریحضوری013-42524828جزئیات
8متفرقهجهان سیکلت شرقسيستان وبلوچستانزابلخیابان پادگان، مطهری 25حضوری054-32243893جزئیات
9متفرقهتعاونی مصرف کارکنان مخابرات گیلانگيلانرشترشت، شهرداری، روبروی اداره گذرنامهحضوری013-33231079جزئیات
10متفرقهکالای خواب آرامیسمازندراننوشهرمازندران، نوشهر، میدان آزادی،خیابان 15 خرداد،نیش پاساژ قزوینی(علی خانی)حضوری011-52359625جزئیات
11متفرقهتاسیسات احمدیمازندرانساريساری خیابان شهابی روبروی کوچه صدیقیحضوری011-33108956جزئیات
12متفرقهتعاونی مصرف کارکنان داراییخراسان رضويمشهدمشهد خیابان امام خمینی (ره) سه راه دارایی جنب اداره کل داراییحضوری051-38516083جزئیات
متفرقه
حضوری
جویبار خیابان امام خمینی جنب اداره آموزش و پرورش
011-42543041
متفرقه
حضوری
هنرستان خیابان خرمشهر روبروی بانک مهر ایران باسکول قدیم روبروی کارواش ایرانیان پلاک 288
024-33452187
متفرقه
حضوری
مشهد خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو سابق) جنب پمپ بنزین
051-32224445
متفرقه
حضوری
بیرجند، خیابان پانزده خرداد، پلاک 134
056-32424841
متفرقه
حضوری
بردسیر، خ معلم، روبروی ثبت اسناد
034-33528866
متفرقه
حضوری
بابلسر، بهنمیر، کیلومتر 2 جاده کیا کلا
011-35757050
متفرقه
حضوری
لنگرود، روبروی شهرداری
013-42524828
متفرقه
حضوری
خیابان پادگان، مطهری 25
054-32243893
متفرقه
حضوری
رشت، شهرداری، روبروی اداره گذرنامه
013-33231079
متفرقه
حضوری
مازندران، نوشهر، میدان آزادی،خیابان 15 خرداد،نیش پاساژ قزوینی(علی خانی)
011-52359625
متفرقه
حضوری
ساری خیابان شهابی روبروی کوچه صدیقی
011-33108956
متفرقه
حضوری
مشهد خیابان امام خمینی (ره) سه راه دارایی جنب اداره کل دارایی
051-38516083