ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1هاردستونهاردستون شعبه ویلاتهرانتهرانخیابان نجات الهی، تقاطع خیابان سمیه، فروشگاه هاردستونحضوری021-88924674جزئیات
2هاردستونهاردستون شعبه امین حضورتهرانتهرانسه راه امین حضور، پاساژ امین حضور، طبقه اولحضوری021-33544702جزئیات
3هاردستونهاردستون شعبه بنی هاشمتهرانتهرانبزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، مجتمع الماسحضوری021-26301274جزئیات
4هاردستونهاردستون شعبه پیروزیتهرانتهرانخیابان پیروزی، جنب مترو پیروزی، فروشگاه هاردستونحضوری021-33256275جزئیات
5هاردستونهاردستون شعبه فیاض بخشتهرانتهرانخیابان امام خمینی، پایانه فیاض بخش، تعاونی مصرف فرهنگیانحضوری021-66719159جزئیات
6هاردستونهاردستون شعبه ایرانیانتهرانتهرانجاده مخصوص کرج، سه راه کاروانسرای سنگی، مجتمع ایرانیانحضوری021-46898817جزئیات
7هاردستونهاردستون اینترنتیتهرانتهرانwww.hskala.comغیر حضوری021-54504جزئیات
هاردستون
حضوری
خیابان نجات الهی، تقاطع خیابان سمیه، فروشگاه هاردستون
021-88924674
هاردستون
حضوری
سه راه امین حضور، پاساژ امین حضور، طبقه اول
021-33544702
هاردستون
حضوری
بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، مجتمع الماس
021-26301274
هاردستون
حضوری
خیابان پیروزی، جنب مترو پیروزی، فروشگاه هاردستون
021-33256275
هاردستون
حضوری
خیابان امام خمینی، پایانه فیاض بخش، تعاونی مصرف فرهنگیان
021-66719159
هاردستون
حضوری
جاده مخصوص کرج، سه راه کاروانسرای سنگی، مجتمع ایرانیان
021-46898817
هاردستون
غیر حضوری
www.hskala.com
021-54504