ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1هاردستونهاردستون شعبه ویلاتهرانتهرانخیابان نجات الهی، تقاطع خیابان سمیه، فروشگاه هاردستونحضوری021-88924674جزئیات
2اسنوایاس نوین پارسهاردبيلاردبيلمیدان سعدی، نبش میدانحضوری045-33724901جزئیات
3هاردستونهاردستون شعبه امین حضورتهرانتهرانسه راه امین حضور، پاساژ امین حضور، طبقه اولحضوری021-33544702جزئیات
4هاردستونهاردستون شعبه بنی هاشمتهرانتهرانبزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، مجتمع الماسحضوری021-26301274جزئیات
5اسنوالوازم خانگی شاپور میرزاییاردبيلاردبيلخیابان پاسداران، روبروی تالار پردیس، نبش کوچه مظفریحضوری045-33235452جزئیات
6هاردستونهاردستون شعبه پیروزیتهرانتهرانخیابان پیروزی، جنب مترو پیروزی، فروشگاه هاردستونحضوری021-33256275جزئیات
7هاردستونهاردستون شعبه فیاض بخشتهرانتهرانخیابان امام خمینی، پایانه فیاض بخش، تعاونی مصرف فرهنگیانحضوری021-66719159جزئیات
8هاردستونهاردستون شعبه ایرانیانتهرانتهرانجاده مخصوص کرج، سه راه کاروانسرای سنگی، مجتمع ایرانیانحضوری021-46898817جزئیات
9هاردستونهاردستون اینترنتیتهرانتهرانwww.hskala.comغیر حضوری021-54504جزئیات
10اسنوافروشگاه لوازم خانگی ممی زادهاردبيلاردبيلمیدان مادر (خاتم النبیین )حضوری045-33440201جزئیات
11اسنوافروشگاه لوازم خانگی جراحاردبيلاردبيلخیابان مقدس اردبیلی، بعد از ترمینال، نرسیده به بانک سپهحضوری045-33824147جزئیات
12اسنوافروشگاه فکوراردبيلاردبيلچهارراه حافظ، روبروی بانک تجارتحضوری045-33730136جزئیات
هاردستون
حضوری
خیابان نجات الهی، تقاطع خیابان سمیه، فروشگاه هاردستون
021-88924674
اسنوا
حضوری
میدان سعدی، نبش میدان
045-33724901
هاردستون
حضوری
سه راه امین حضور، پاساژ امین حضور، طبقه اول
021-33544702
هاردستون
حضوری
بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم، مجتمع الماس
021-26301274
اسنوا
حضوری
خیابان پاسداران، روبروی تالار پردیس، نبش کوچه مظفری
045-33235452
هاردستون
حضوری
خیابان پیروزی، جنب مترو پیروزی، فروشگاه هاردستون
021-33256275
هاردستون
حضوری
خیابان امام خمینی، پایانه فیاض بخش، تعاونی مصرف فرهنگیان
021-66719159
هاردستون
حضوری
جاده مخصوص کرج، سه راه کاروانسرای سنگی، مجتمع ایرانیان
021-46898817
هاردستون
غیر حضوری
www.hskala.com
021-54504
اسنوا
حضوری
میدان مادر (خاتم النبیین )
045-33440201
اسنوا
حضوری
خیابان مقدس اردبیلی، بعد از ترمینال، نرسیده به بانک سپه
045-33824147
اسنوا
حضوری
چهارراه حافظ، روبروی بانک تجارت
045-33730136