ردیفدسته بندینام برنداستانشهرآدرسحضوری / غیر حضوریشماره تماس
1پذیرندگان حامی کارتآژانس هواپیمایی حقاگشت شیرازفارسشيرازابتدای بلوار چمران ،جنب پمپ بنزین ابیوردیحضوری07136277444جزئیات
2الکترواستیلپارسیانمركزياراكخیابان جهانگیری، فلکه فردوسی 1حضوری051-36651165جزئیات
3پذیرندگان حامی کارتلوازم خانگی پاکشوما اینترنتیتهرانتهرانwww.pakshomacenter.comغیر حضوری021-88525125جزئیات
4اسنوایاس نوین پارسهاردبيلاردبيلمیدان سعدی، نبش میدانحضوری045-33724901جزئیات
5پذیرندگان حامی کارتخدمات گردشگری و مسافرتی مهر آسمان گشتتهرانتهرانخیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر، نرسیده به پل کالج، پلاک 992حضوری02166700740جزئیات
6الکترواستیلعباسيسيستان وبلوچستانزاهدانخيابان امام، تقاطع اميرالمومنين، پلاك132حضوری051-32899394جزئیات
7پذیرندگان حامی کارتفروشگاه تعالیآذربايجان شرقيهريسهریس، خیابان امام فروشگاه تعالیحضوری041-43433616جزئیات
8پذیرندگان حامی کارتخدمات گردشگری و مسافرتی مهر آسمان گشتتهرانتهرانwww.mehrasemangasht.comغیر حضوری02166700740جزئیات
9الکترواستیلرزميفارسشيرازبلواربعثت، حدفاصل چهار راه خلعتبري، فلكه سنگيحضوری051-36435415جزئیات
10پذیرندگان حامی کارتفروشگاه احمدی اقدمآذربايجان شرقيهاديشهرجلفا، هادی شهر، خیابان امام محمد باقر، پاساژ شهریارحضوری041-42051266جزئیات
11پذیرندگان حامی کارتفروشگاه نگهبانآذربايجان شرقيتبريزتبریز، خیابان مطهری، روبروی خانه مشروطهحضوری041-35244794جزئیات
12پذیرندگان حامی کارتگلفام سفرتهرانتهرانمیرداماد ،پلاک 482 ،ساختمان میراماد، واحد 4 شرقیحضوری021-42142جزئیات
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
ابتدای بلوار چمران ،جنب پمپ بنزین ابیوردی
07136277444
الکترواستیل
حضوری
خیابان جهانگیری، فلکه فردوسی 1
051-36651165
پذیرندگان حامی کارت
غیر حضوری
www.pakshomacenter.com
021-88525125
اسنوا
حضوری
میدان سعدی، نبش میدان
045-33724901
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
خیابان انقلاب، بعد از چهارراه ولیعصر، نرسیده به پل کالج، پلاک 992
02166700740
الکترواستیل
حضوری
خيابان امام، تقاطع اميرالمومنين، پلاك132
051-32899394
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
هریس، خیابان امام فروشگاه تعالی
041-43433616
پذیرندگان حامی کارت
غیر حضوری
www.mehrasemangasht.com
02166700740
الکترواستیل
حضوری
بلواربعثت، حدفاصل چهار راه خلعتبري، فلكه سنگي
051-36435415
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
جلفا، هادی شهر، خیابان امام محمد باقر، پاساژ شهریار
041-42051266
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
تبریز، خیابان مطهری، روبروی خانه مشروطه
041-35244794
پذیرندگان حامی کارت
حضوری
میرداماد ،پلاک 482 ،ساختمان میراماد، واحد 4 شرقی
021-42142