تماس با ما

دفتر مرکزی: تهران، میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیـابان نوربخـش، پلاکـ ۱۶

کدپـستی :۱۴۱۵۸۷۴۶۱۱

تلفن تماس: ٤٢۰٦٧٣٩٢-۰۲۱ ,٤٢۰٦٧٣۵۱-۰۲۱ , ٤٢۰٦٧٧٧٧-۰۲۱

فکس (نمابر) :۸۸۴٩٩۶۴٨-۰۲۱

پست الکتـرونیکی: shopcard@shsoftco.com

 

 

*
*
*
*
*